2015-2016 ուս. տարում 2014-2015 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների և մարզերի

Մարզ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողակա անկարողություն - մտավոր թերզարգացում բազմահաշմանդամություն տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան271220302000100010313913
Արագածոտն00220000000000000022
Արարատ4010105000000000000215216
Արմավիր41143011000000000000117226
Գեղարքունիք145156000000210000003112
Լոռի726200000010000000144
Կոտայք18663000000110000102610
Շիրակ3318115000000000050004923
Սյունիք30100000000000000040
Վայոց Ձոր70000000000000000070
Տավուշ10400000000000001060
Ընդամենը19167873430200052006083302106