2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2014-2015 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 9-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ, ընդամենը այդ թվում` գերազանց առաջադիմությամբ Շարունակում են ուսումը ավագ դպրոցում, այդ թվում՝ նույն դպրոցում այլ դպրոցում Ընդունվել են այլ կրթահաստատություններ Ուսումը կիսատ են թողել Մնացել են 9-րդ դասարանում Հեռացվել են դպրոցից
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան3886174721391981267269628840812756296461149479670261313624404
Արագածոտն7973464511064459193266663432531241202330000
Արարատ1258588670442915564274290103515222893135163131248110
Արմավիր144565279384543079836243617185861907511519811972404
Գեղարքունիք110748861965432273135138044271717550125918000918
Լոռի13896627273519165962982981467571303127176413954817
Կոտայք121351270151312044620124523210512726382181606707000
Շիրակ11685176516637296283133151557085114348017512716707
Սյունիք76135740456352140920320612866621082979202110000
Վայոց Ձոր3371651721812621711510247262120515211000000
Տավուշ6793153643421134102062042818101082979321312312
Ընդամենը1404063497691661413248595428043150239511861209271110151696106347257243336432
Մարզ 12-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ, ընդամենը այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ԲՈՒՀ կամ ՄՄՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան57823016276619010783927461125572054
Արագածոտն1381672709844954585331254
Արարատ216211311031110413916568348
Արմավիր2349120711423516197161124636488
Գեղարքունիք220411481056693633514870528342
Լոռի21251147978161063211043664379
Կոտայք198710639244131101101098621477
Շիրակ209811119874228143031049657392
Սյունիք1277667610281513101837504333
Վայոց Ձոր51526125415510000258156102
Տավուշ12076575501266321596379217
Ընդամենը2308712080110074572591984515301298776015386