Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների միջնակարգ կրթությամբ 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 12-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ (ընդամենը) Ավարտական վկայական ստացածներ (գերազանց առաջադիմությամբ) Նախորդ ուստարիներին ամբողջ ուսումնական ծրագիրը յուրացրածներ Տվյալ ուստարվա ուսումնական ծրագիրը յուրացրած, բայց ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ուսումը կիսատ թողած և դպրոցից հեռացածներ Դպրոցից հեռացված
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան92634604465957332492094594461530102013490
Արագածոտն185796988830121818579698882010105230
Արարատ320616631543113575632061663154358273122139303
Արմավիր3332176115712411251163332176115714519261266202
Գեղարքունիք335017741576137633501774157624519770624
Լոռի3102167914231015744309516751420381226161060
Կոտայք26931501119212058622693150111925721361697211
Շիրակ31851690149595431851690149513112231013110
Սյունիք152079672461322915207967244314040
Վայոց Ձոր851437414211388514374141103210
Տավուշ16579067512922716579067515053120
Ընդամենը340161778016236795421374339551776616189295109186124646014410