2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2014-2015 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 12-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ, ընդամենը այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ԲՈՒՀ կամ ՄՄՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան63063272303420211884927509027902300
Արագածոտն1381672709844954585331254
Արարատ216211311031110413916568348
Արմավիր2376122111554521247161160654506
Գեղարքունիք220411481056693633514870528342
Լոռի21251147978161063211043664379
Կոտայք199810689304131101101103624479
Շիրակ2175114910264228144041113689424
Սյունիք1277667610281513101837504333
Վայոց Ձոր51526125415510000258156102
Տավուշ12076575501266321596379217
Ընդամենը2372612393113334792752044615311357178875684