2015-2016 ուս. տարում Տարրական և միջին աստիճաններում 2014-2015 ուս. տարվա քննությունների արդյունքները (ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Քննությունների արդյունքներ
4-րդ դասարան (տարրական կրթություն) 9-րդ դասարան (հիմնական կրթություն) 12-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
քննությունների մասնակիցներ, ընդամենը աղջիկ քննությունները դրական հանձնողներ, ընդամենը աղջիկ քննությունների մասնակիցներ, ընդամենը աղջիկ քննությունները դրական հանձնողներ, ընդամենը աղջիկ քննությունների մասնակիցներ, ընդամենը աղջիկ քննությունները դրական հանձնողներ, ընդամենը աղջիկ
Երևան4952064952061937819378544258541258
Արագածոտն000000000000
Արարատ000000000000
Արմավիր40224022303035183518
Գեղարքունիք000000000000
Լոռի000000000000
Կոտայք1571579696115115
Շիրակ207207434377397639
Սյունիք000000000000
Վայոց Ձոր000000000000
Տավուշ15715732320000
Ընդամենը5852495852492128921289667320663320