2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի քաղաքների հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան10324924997058752563654245193548488462848742075145
Արագածոտն4633924393703321194333683321190000
Արարատ7196436615921057516525861050450000
Արմավիր11441024101091065121107959868431131020072
Գեղարքունիք9578468857895365547536785358490020
Լոռի1782157717051523546849168815125463481130
Կոտայք147313111331120198126991247113098111901162
Շիրակ1657149615751424547668148113464469610010
Սյունիք107093194583487113909278298798851030
Վայոց Ձոր2902502732382014122732382014120010
Տավուշ5855225524973329215134693328210011
Ընդամենը2046418241190811713010373123210211828016512906311129521073810