2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան35227033329137531916914477679813151099
Արագածոտն00000000000000
Արարատ00000000000000
Արմավիր139211230252100006647
Գեղարքունիք00000000000000
Լոռի00000000000000
Կոտայք1111119822001413
Շիրակ4025111120199998119073
Սյունիք00000000000000
Վայոց Ձոր00000000000000
Տավուշ000031220000003122
Ընդամենը406305366315457386189162887710915161254