2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան290219295257486412143115766310913001075
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր129312413912106852
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք113333761413
Շիրակ109141313137777115250
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ101022113221
Ընդամենը3132383432975254471911498370111014661211