2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորված և տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը

Մարզ Որակավորման տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը՝ ըստ աստիճանների
Ատեստավորված ուսուցիչներ առաջին երկրորդ երրորդ չորրորդ Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան49524647958697000000
Արագածոտն146511483200000000
Արարատ40571472141300000000
Արմավիր22932043161511000000
Գեղարքունիք19091552141300000000
Լոռի27022385656300000000
Կոտայք16091411151400000000
Շիրակ19411680554800000000
Սյունիք12781080616400000000
Վայոց Ձոր91372111900000000
Տավուշ7996647700000000
Ընդամենը2391818803356334108000000