2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան8888642584691023297695614648203798768223312
Արագածոտն146026848938244362605118810334718243
Արարատ265801267816475796721961036379417391186577
Արմավիր29544136862074996672001915375216891254583
Գեղարքունիք240581142212328584269135780013816232107
Լոռի2666712924201349791893418242612107234
Կոտայք270861253718410843741101966158576713064
Շիրակ26074124011764185432961138441521952
Սյունիք1415568869770475114747171574755
Վայոց Ձոր55642596351116603331611046499632322
Տավուշ12795629382374068255312701312634
Ընդամենը2960111408552057399813829378140603071214519104105042