2012-2013 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան954294516377198365161181456732135997133306565
Արագածոտն15381720791954369340615651227580338154
Արարատ2662712794164967998295314114755223438871971
Արմավիր30792143962210410348235010073952182634511599
Գեղարքունիք25227118781281560409945378637410517686
Լոռի27434134352160510575144473626291260642338
Կոտայք2858113706187228984436320631855906541270
Շիրակ26195125681821888972998146037181729
Սյունիք14452701499274966163465416297804818
Վայոց Ձոր5490255637621762497230899428725367
Տավուշ13637678688614448291514461359666785388
Ընդամենը309245147503218903104903353681678232795155112392311756