2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան915584374874661358891394267662366111043521995
Արագածոտն13880637088864115253911389584581545723
Արարատ221401051813804659623571111390818311901943
Արմավիր272371280319555918821981001371917181354632
Գեղարքունիք2143099651113951348644297240334917189
Լոռի24999121221927094089274422193107800
Կոտայք254131214816043768141021987211398613263
Շիրակ24102114761599877122860133337791747251115
Սյունիք131656434889243601701803140364119187
Վայոց Ձոր543925263665168651724892743700
Տավուշ1218559398039393125741246802383596301
Ընդամենը2815481340491999529570034581165042940813738104934948