2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան844394038848622137677703241143191895131396358
Արագածոտն1415264800088904115001875829
Արարատ2332811104001478870280025911265
Արմավիր2677512339001945889510023961092
Գեղարքունիք22239102210011552528700992489
Լոռի2432211716491618621896549161026481
Կոտայք2589512198119501814086511064551062473
Շիրակ23578111782441111592476172049329741386
Սյունիք1299663370089064412001694816
Վայոց Ձոր52542397003584149800517234
Տավուշ121525931955081213979955026331292
Ընդամենը2751301302895369236419575492914477320993494316715