2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան1011684820781019386721570575152720132477493704
Արագածոտն1507069789935460224601095908426703303
Արարատ254891220116217777229011422389318481284653
Արմավիր298011378221634100132607117742111969316143
Գեղարքունիք227661054911617536611285507158330500
Լոռի262071264420396987311585652161105200
Կոտայք29141138962079299805974287717558226528
Շիրակ2643012648174268349325715483828180012861
Սյունիք142736979984248631806858142565300
Վայոց Ձոր575426633972180661030291542100
Տավուշ13512670288574353295714721292651842418
Ընդամենը30961114724922170710564940563193813026614271110875310