2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան1032534918784684403821687881502920143249062407
Արագածոտն1524469979963458027271218971461746322
Արարատ263791249517031816731751585452221511184565
Արմավիր297031378522217103392677123041071930391153
Գեղարքունիք2202310206119855561111354568893123
Լոռի2599712564202889824112656322071078
Կոտայք30757147002221510662622130021730800975469
Շիրակ26144124211716182893402157336831732259121
Սյունիք1455470481026150301939934164276216384
Վայոց Ձոր5636262239721833645299894426
Տավուշ134736594890043652726133215077641189591
Ընդամենը3131631486192286771090324262920431310721465998134712