2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Կրթական աստիճան
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան000000000
Արագածոտն50320556002648013240013240
Արարատ937801007203873023323023323
Արմավիր84000897503796021171021171
Գեղարքունիք74160856504065020046020046
Լոռի40380490802094011040011040
Կոտայք590322646250239427147599914858
Շիրակ4804051700259537125693712606
Սյունիք188302399012290551105511
Վայոց Ձոր13010153507770361303613
Տավուշ358704164019020965309653
Ընդամենը517422257810502537364134925136135061