2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Կրթական աստիճան
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան
Արագածոտն5065563922881299212992
Արարատ97861027234402349823498
Արմավիր8759918934242137221372
Գեղարքունիք7561851735451962319623
Լոռի4288488219311110111101
Կոտայք608710658248223017148997514974
Շիրակ4943514222691235412354
Սյունիք19062375104853295329
Վայոց Ձոր1337152972935953595
Տավուշ36734182168295379537
Ընդամենը53405105830948225861713430075134375