2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Քանակական շարժը
Նախորդ ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքից դուրս եկած ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը այդ թվում` ազատվել են աշխատանքից ցածր որակավորման պատճառով այդ թվում` ազատվել են աշխատանքից հաստիքային կրճատումների հետևանքով այդ թվում` անցել են այլ աշխատանքի այդ թվում` մեկնել են Հայաստանից այդ թվում` այլ պատճառներով
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան4403522101684633862021734413612128181811448072150126
Արագածոտն1431104640826438306750620016917152824
Արարատ14512266529273594896670044362418133826
Արմավիր136108816511910164531341121066342239375447
Գեղարքունիք896938276250231910182221615181130263528
Լոռի16512685641118142311731291187553741276857
Կոտայք170134675289784135150113001612453228216148
Շիրակ171138977392744234151116001212402635286450
Սյունիք104844231836542321311034453463120155650
Վայոց Ձոր4431272325219838270000201563129
Տավուշ8164453756472015104832111221512106756
Ընդամենը16881338804632127410405824781586124318119678513366326267633521