2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի տիպերի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերն ըստ տիպերի
տիպային հարմարեցված ժամանակավոր
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան20327171101
Արագածոտն100020020
Արարատ10309000
Արմավիր102119100
Գեղարքունիք105021000
Լոռի116049010
Կոտայք88016100
Շիրակ113246260
Սյունիք97021000
Վայոց Ձոր40010000
Տավուշ63118000
Ընդամենը1130312461591