2016-2017 ուս. տարում սովորողների արտահոսքը այլ մարզեր

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ
Երևան60271296085389140662665325824582147241642092915724320
Արագածոտն124211116415514783168955252933113355
Արարատ16735193517361424142613231028919620420942286124
Արմավիր1263112248228301522121882392291051038223297
Գեղարքունիք1813288371020926122411181222121791356343233107
Լոռի13617623928131551913178176153841043318580
Կոտայք2311531741203720421841182911291234141742611103382159
Շիրակ134281015715621716594133178124326416864
Սյունիք611910251021824915101341761861151032218174
Վայոց Ձոր7410662141062839692535232208442
Տավուշ1491671861681051811166141118994665316085
Ընդամենը1949238716632513131514127812026213122610123996217931264312355763827681207