2016-2017 ուս. տարում սովորողների ներհոսքը այլ մարզերից

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ
Երևան5417139701345014959139641254912348124429432913141929151242486
Արագածոտն6292958461754152541021006227
Արարատ16155624432137223717301422133013199191211472327166
Արմավիր157371324830152352716198318341618872143279109
Գեղարքունիք8422920129611715541623121214110650
Լոռի138231013315694141011612513444105213362
Կոտայք28147037693243164219422027132611229127115136405189
Շիրակ148146841045352514119311220229936
Սյունիք5215615101467184103737473213110044
Վայոց Ձոր541155232114506410101100105022
Տավուշ13719916101367212875735232104310757
Ընդամենը177884151913561573311462971272901332381032539022284169718023823529101248