2016-2017 ուս. տարում սովորողների ներհոսքը այլ երկրներից

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ
Երևան68261145910658813399491044890438129974614541233818933437
Արագածոտն951255253514020431262011116227
Արարատ19624103616197288171220814715580203120580
Արմավիր157311428182712241525101992493016515164239116
Գեղարքունիք13616121248315715812512616521436313163
Լոռի136208208241615112182092162817427654198101
Կոտայք20932223612331533132512281327924134374105279130
Շիրակ1711179199166151217415515819884327316881
Սյունիք6464729492823043850000206226
Վայոց Ձոր0031432152224332330000002617
Տավուշ103426495639642105732010227035
Ընդամենը19083279146279136233105254123247112217972158725912749167140804123731113