2016-2017 ուս. տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և պատճառների

Տարիք Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան42110000001100001074
7 տարեկան31110000000000002062
8 տարեկան41110000000000002072
9 տարեկան712200000000000010103
10 տարեկան31210000000000000052
11 տարեկան30100000000000001050
12 տարեկան832100000000000020124
13 տարեկան31100000000000000041
14 տարեկան31520000000000001194
15 տարեկան1937300001000000000276
16 տարեկան3714159000000110000005324
17 տարեկան3013138000000111100114624
18 տարեկան և բարձր509106005200000040006917
Ընդամենը17450613500521033114011226093
Տարիք Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Վերադարձածներ Մահացություն ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան4211000000110000001074
7 տարեկան3111000000000000002062
8 տարեկան4111000000000000002072
9 տարեկան71220000000000001110114
10 տարեկան3121000000000000000052
11 տարեկան3010000000000000001050
12 տարեկան83210000000000001020134
13 տարեկան3110000000000000300071
14 տարեկան31520000000000001011104
15 տարեկան193730000100000002000296
16 տարեկան371415900000011000010005424
17 տարեկան301313800000011110020114824
18 տարեկան և բարձր50910600520000004000006917
Ընդամենը17450613500521033114011111227194