2016-2017 ուս. տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ պատճառների և մարզերի

Մարզ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Վերադարձածներ Մահացություն Ընդամենը
Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ Ընդամենը աղջիկ
Երևան4389600520011000000316118
Արագածոտն206430000000000000000249
Արարատ1682200000000000020302310
Արմավիր44126400001000000051005617
Գեղարքունիք6210800000000000000001610
Լոռի91420000001100000030174
Կոտայք21940000000011002000146
Շիրակ24913600000011004020004416
Սյունիք62200000000000000021103
Վայոց Ձոր0010000000000000000010
Տավուշ4110000000000000000051
Ընդամենը17450613500521033114011111227194