2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2015-2016 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 9-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ այդ թվում` գերազանց առաջադիմությամբ Շարունակում են ուսումը ավագ դպրոցում, այդ թվում՝ նույն դպրոցում Շարունակում են ուսումը ավագ դպրոցում, այդ թվում՝ այլ դպրոցում Ընդունվել են այլ կրթահաստատություններ Ուսումը կիսատ են թողել Մնացել են 9-րդ դասարանում Հեռացվել են դպրոցից
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան941745614856368249119148171276929251545138026201135148545153016214743
Արագածոտն1344619725442717773365408995940913160321110
Արարատ248211781304866422994518476198101974942002941477844963
Արմավիր26161185143115610353126958468528715213538916522418108514945
Գեղարքունիք225298912631451014412905976931698485398137261743404826
Լոռի2505125012551268739103556147443823919953122131063314113101
Կոտայք279813071491140964410575235345272922357352854506246151138
Շիրակ24591201125819814355125465759748927121836813123713310725413
Սյունիք127963064911677395582832752441459919957142101101
Վայոց Ձոր51822729132201232715217542202233726
Տավուշ115355659734268650331319125735215545110101321
Ընդամենը288231370315120144599345210688528354055543298125626013241435991114467671552502129
Մարզ 12-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ԲՈՒՀ կամ ՄՄՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ աղջիկ ընդամենը աղջիկ աղջիկ ընդամենը աղջիկ աղջիկ
Երևան576129072854266137129413375920141745
Արագածոտն13596836761064211458251207
Արարատ19831077906301911844921574347
Արմավիր2042102210201019938540398
Գեղարքունիք204010311009472621606702399303
Լոռի19791076903936514891556335
Կոտայք18961015881231671011061595466
Շիրակ2091105510365631252111041625416
Սյունիք1267665602322210110731420311
Վայոց Ձոր5052432621569261148113
Տավուշ1146645501381919110611389222
Ընդամենը2206911419106505262852414011291137465114863
Մարզ 12-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ԲՈՒՀ կամ ՄՄՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան576129072854266137129413375920141745
Արագածոտն13596836761064211458251207
Արարատ19831077906301911844921574347
Արմավիր2042102210201019938540398
Գեղարքունիք204010311009472621606702399303
Լոռի19791076903936514891556335
Կոտայք18961015881231671011061595466
Շիրակ2091105510365631252111041625416
Սյունիք1267665602322210110731420311
Վայոց Ձոր5052432621569261148113
Տավուշ1146645501381919110611389222
Ընդամենը2206911419106505262852414011291137465114863