Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2011-2012 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 12-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ԲՈՒՀ կամ ՄՄՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան626031463114280146134413421022301980
Արագածոտն13596836761064211458251207
Արարատ19831077906301911844921574347
Արմավիր2061102910324041019960547413
Գեղարքունիք204010311009472621606702399303
Լոռի19791076903936514891556335
Կոտայք19081021887231671011073601472
Շիրակ2147108610615732252111082649433
Սյունիք1267665602322210110731420311
Վայոց Ձոր5052432621569261148113
Տավուշ1146645501381919110611389222
Ընդամենը2265511702109535452952504011291190067645136