2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
արական իգական ընդամենը արական իգական ընդամենը արական իգական ընդամենը
Երևան1059892199801556978521214961810832
Արագածոտն69623293025069623293025
Արարատ50228523354050228523354
Արմավիր580323938198546258832933881
Գեղարքունիք81329763789081329763789
Լոռի543328438272161854533003845
Կոտայք491281933101161749228353327
Շիրակ643331539588768465133914042
Սյունիք48720002487048720002487
Վայոց Ձոր26681510816392728181090
Տավուշ38017052085038017052085
Ընդամենը64603425540715180862104266403511741757