2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան941684681034844104509312
Արագածոտն2920225129202251
Արարատ3292280432922804
Արմավիր37753214624538373259
Գեղարքունիք3699292536992925
Լոռի37743225221937963244
Կոտայք32522767181732702784
Շիրակ3872324311910839913351
Սյունիք2420196824201968
Վայոց Ձոր1075804931084807
Տավուշ2071170020711700
Ընդամենը3956633369126410364083034405