2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան930783891124927104319316
Արագածոտն2851220328512203
Արարատ3217276632172766
Արմավիր36363098624136983139
Գեղարքունիք3617287136172871
Լոռի37103170222137323191
Կոտայք31412690161531572705
Շիրակ35313059827536133134
Սյունիք2371192923711929
Վայոց Ձոր1048792831056795
Տավուշ2054168920541689
Ընդամենը3848332656131410823979733738