2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան8955808412581030102139114
Արագածոտն281221920028122192
Արարատ316327340031632734
Արմավիր35793075654636443121
Գեղարքունիք354228210035422821
Լոռի35823060222036043080
Կոտայք30922656151431072670
Շիրակ34893009716235603071
Սյունիք232919070023291907
Վայոց Ձոր1023777001023777
Տավուշ19941646271620211662
Ընդամենը3756031961145811883901833149