2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան8903807313001075102039148
Արագածոտն2818218028182180
Արարատ3150274631502746
Արմավիր35193025685235873077
Գեղարքունիք3453275134532751
Լոռի3475295134752951
Կոտայք30492640141330632653
Շիրակ34242938525034762988
Սյունիք2116174621161746
Վայոց Ձոր942741942741
Տավուշ19581633322119901654
Ընդամենը3680731424146612113827332635