2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի
Ընդհանուր Մասնագիտացված Հատուկ Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան82071290282104148903130010203
Արագածոտն27991928182818
Արարատ315031503150
Արմավիր345268673519683587
Գեղարքունիք34302334533453
Լոռի3362476634753475
Կոտայք29841441243049143063
Շիրակ33395240453424523476
Սյունիք20734321162116
Վայոց Ձոր942942942
Տավուշ1958321958321990
Ընդամենը35696145641010701036807146638273