2011-2012 ուս. տարում ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան646599722085141253811043494998085210832
Արագածոտն738143192125302503025
Արարատ7121662476335403354
Արմավիր964275182562623819623881
Գեղարքունիք177363192717378903789
Լոռի1601481451700183827183845
Կոտայք11855171608173310173327
Շիրակ912994391412070843958844042
Սյունիք77211551604248702487
Վայոց Ձոր3272117933656108191090
Տավուշ523145311386208502085
Ընդամենը366415350724842150540811994767540715104241757