2012-2013 ուս. տարում ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան36140108185416316511112576499416103410450
Արագածոտն695140208529202920
Արարատ466119270732923292
Արմավիր949265182543623775623837
Գեղարքունիք17714248272036993699
Լոռի1169299432263223774223796
Կոտայք2412125191497183252183270
Շիրակ87413163711926888238721193991
Սյունիք26665204152524202420
Վայոց Ձոր275111934655107591084
Տավուշ2656114028131620712071
Ընդամենը10131358710842152094071112125683339566126440830