2013-2014 ուս. տարում ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան62329518659113311410778249307112410431
Արագածոտն709137200528512851
Արարատ608158245132173217
Արմավիր916247192454623636623698
Գեղարքունիք17744285257136173617
Լոռի1580286791765223710223732
Կոտայք1124404481565163141163157
Շիրակ711332871461958823531823613
Սյունիք7649189152623712371
Վայոց Ձոր269103833643104881056
Տավուշ59113631129620542054
Ընդամենը310145559540979948911419311100638483131439797