2014-2015 ուս. տարում ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան0062598817681511232058058148955125810213
Արագածոտն00671011700020240281202812
Արարատ00618011200024330316303163
Արմավիր00910022901802422653579653644
Գեղարքունիք160801023000024950354203542
Լոռի001444023504701856223582223604
Կոտայք00111604350001541153092153107
Շիրակ5010420268017402000713489713560
Սյունիք70701013300014880232902329
Վայոց Ձոր0026709803206260102301023
Տավուշ00537271270300130001994272021
Ընդամենը2801436611537521514242051899098737560145839018