2015-2016 ուս. տարում ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան68159162778014971381932888310549009131510324
Արագածոտն0000686014200020080283602836
Արարատ0000552010600024990315703157
Արմավիր0000906021501802387663526663592
Գեղարքունիք160007980162040024640348003480
Լոռի000014040341049017240351803518
Կոտայք00001138035603001533143057143071
Շիրակ5000109002382212401977683434903524
Սյունիք7000676012200014200222502225
Վայոց Ձոր00002200100029060909580958
Տավուշ0000539311090310129501974312005
Ընդամենը96159101428611133881605142818799120237174151638690