2016-2017 ուս. տարում ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան8724100630810314381101022138688508903130010203
Արագածոտն701110200728182818
Արարատ663133235431503150
Արմավիր913203182385683519683587
Գեղարքունիք16729197251134533453
Լոռի147630347164934753475
Կոտայք11603601529143049143063
Շիրակ511052661451903523424523476
Սյունիք50593161131221162116
Վայոց Ձոր2279026599942942
Տավուշ544321023412781958321990
Ընդամենը1582410001441913533631103722131839598436807146638273