2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններ ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը % տարրական դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % հիմնական դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % ավագ դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % վարժարանների նկատմամբ ընդամենը % միջնակարգ դպրոցների նկատմամբ ընդամենը %
Երևան430.815831.94834.6535.74016.925517.7
Արագածոտն408.135.813.6797.61238.5
Արարատ214.251.9869.71127.8
Արմավիր244.869.613.6928.61238.5
Գեղարքունիք215.4255.175.8939.81278.8
Լոռի7214.5137.7210.78110.816811.7
Կոտայք326.5119.6627.81057.3
Շիրակ430.8489.71311.5521.410412.317412.1
Սյունիք215.4387.745.8777.51218.4
Վայոց Ձոր17.7153.043.827.1303.4523.6
Տավուշ224.443.827.1535.5815.6
Ընդամենը13100.0495100.0118100.01889.3797100.01441100.0