2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշար-ժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների հակասոցիա-լական վարք դրսևորած երեխաների ընդամենը
Երևան39559717429020414
Արագածոտն0002000020
Արարատ00000000
Արմավիր0004600046
Գեղարքունիք0002600026
Լոռի0008400084
Կոտայք0002400024
Շիրակ0004400044
Սյունիք4104339000123
Վայոց Ձոր00000000
Տավուշ00000000
Ընդամենը805514045729020781