2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշարժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների վարքային և հուզակամային ոլորտի խանգարումներ ունեցող երեխաների հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների այլ Ընդամենը
Երևան4059951803100200425
Արագածոտն000250000025
Արարատ0000000000
Արմավիր000440000044
Գեղարքունիք000230000023
Լոռի000810000081
Կոտայք000240000024
Շիրակ000460000046
Սյունիք400403700000117
Վայոց Ձոր0000000000
Տավուշ0000000000
Ընդամենը80591354603100200785