2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշարժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների վարքային և հուզակամային ոլորտի խանգարումներ ունեցող երեխաների հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների այլ Ընդամենը
Երևան3760931743020414
Արագածոտն1919
Արարատ0
Արմավիր491867
Գեղարքունիք2323
Լոռի6666
Կոտայք2424
Շիրակ4545
Սյունիք4343
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը80609340030002018701