2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան108329618994088967866497255889180686425496146872611
Արագածոտն3025232924831912452353735323311803422329674944137
Արարատ335428522888249042433129242626225837130328244394
Արմավիր3881329331762727616504685030962678579487664944178
Գեղարքունիք378929762952229474662152442519198763355045391172810
Լոռի38453300348530352832224330327428952401994130333110
Կոտայք332728352832242343937540302670232140035340297592
Շիրակ4042339135572959403370655034542899384355624911963
Սյունիք248720002056166437629842361904156832527540351122
Վայոց Ձոր10908189236981329830188736761219329170054
Տավուշ2085170517361432306245231915631319241211211832177
Ընդամենը4175735117360283053049634066537409332012847243583704500385564417368