2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան10450931296258636728610594388267999614528514013132510
Արագածոտն2920225124611906387307452522541760329269361854229
Արարատ3292280428502462408320221726072259358291201511114
Արմավիր3837325931792739584476563730442639547457543733154
Գեղարքունիք3699292529312295680570594724411936573507423185218
Լոռի3796324434562998271210372432562855215181332343289
Կոտայք327027842836243139233030192705235836031730194381
Շիրակ399133513563297139335728193313279836733527183242
Սյունիք2420196820291670345268322618901596309259322631113
Վայոց Ձոր1084807930702120872915878667987626151142
Տավուշ2071170017311436289233302215481316236204241811208
Ընդամենը4083034405355913024645973768427294327622818340063424375260463716960