2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան104319316968987086645594935923383754533564494542410
Արագածոտն2851220324401895374286261723111801241535227300115
Արարատ321727662827246335728125192555223424183092551172
Արմավիր3698313931032670527423523729882596513649741144125
Գեղարքունիք3617287129362316625518332624601969312552945985156
Լոռի3732319134202965253193352433152906312121217733216
Կոտայք3157270527572386359297211426532336201432827997111
Շիրակ361331343245279333931823203104269323203213032142
Սյունիք237119292010165633125717131894159417132902431123
Վայոց Ձոր1056795910696106763420862673292087681152
Տավուշ2054168917441449259209302115181288261820817532188
Ընդամենը3979733738350812999741943417345246328932846532123336973137372814050