2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան10213911495208562613960550290808228493353546254227
Արագածոտն2812219224311908151435526723631859121132625100113
Արարատ316327342803245020153352672528221117142812361141
Արմավիր3644312130962684372949139530022627362946338088125
Գեղարքունիք3542282129352326332555646224291936322547041174114
Լոռի3604308033212877221324018332462841151020116433184
Կոտայք3107267027352372201333427826082294201330726375112
Շիրակ356030713229276719163042823151271518162872666521
Սյունիք232919071999166116113042321855154816112642201093
Վայոց Ձոր102377789769024159870849667191279620042
Տավուշ2021166217471449231923518715931351201719316020147
Ընդամենը3901833149347132974629020938573125327042827725419134062875403011839