2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան10203914896498703433249140394088539403043536843167
Արագածոտն28182180251819501313282216248719331212272212141
Արարատ3150274628452506242027821925942290211824219831
Արմավիր3587307731132704312542734030522673302439733033135
Գեղարքունիք345327512951234433254543772468197228223693246392
Լոռի34752951323527861472021493158273813716813855194
Կոտայք306326532757241024162682222586229221162422095491
Շիրակ347629883195273410826524230332617108245224541
Սյունիք2116174618301528129262203174814881292341933294
Վայոց Ձոր942741850675137765881065712762510031
Տավուշ1990165417561466191420316815911368151116714600126
Ընդամենը382733263534699298062361763208259732935285672141642833239332249832