2010-2011 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ ընդանուր կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան9675875687948015776657665675056904616543584916152313
Արագածոտն293322772358183047937688652285177646737279615531
Արարատ329428252805243445036230252647230140634030252272
Արմավիր377832183036260862151194802938254757849192781212157
Գեղարքունիք371329502838221376565272662427191966658857521172712
Լոռի39993427356931123262457455335629662652167053322713
Կոտայք3295281827612372458391534325022177413366483897145
Շիրակ40883416355429514273828868329327504023637860151441
Սյունիք2493202520081641404323655418671539347289645311156
Վայոց Ձոր106281187567113410240288366531209438276575
Տավուշ2046167316581371319253514014531229241210382943146
Ընդամենը4037634196342562921851594254721580311092676145213872652525847315671