2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան99808921912682277556246652816474576155275543772611
Արագածոտն3025232924831912452353735323311803422329674944137
Արարատ335428522888249042433129242626225837130328244394
Արմավիր3819323931182676612501685030382627575484664944178
Գեղարքունիք378929762952229474662152442519198763355045391172810
Լոռի38273284346830202822214330325728802391984130333110
Կոտայք331028192818240943737339302656230739835139297592
Շիրակ3958331534882897392359644933862837373344614810941
Սյունիք248720002056166437629842361904156832527540351122
Վայոց Ձոր10818159146951329830188646731219329170054
Տավուշ2085170517361432306245231915631319241211211832177
Ընդամենը4071534255350472971649144024529405323082771643133665492381544417166