2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմա-գրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան94168468864278346925795340793372555855014637552410
Արագածոտն2920225124611906387307452522541760329269361854229
Արարատ3292280428502462408320221726072259358291201511114
Արմավիր3775321431222698579472563729932601542453543733154
Գեղարքունիք3699292529312295680570594724411936573507423185218
Լոռի3774322534352980270209372432562855215181332343289
Կոտայք325227672821241639032829192690234335831529194381
Շիրակ387232433456287438534927183222271435932727182220
Սյունիք2420196820291670345268322618901596309259322631113
Վայոց Ձոր1075804922699120872815870664987625151142
Տավուշ2071170017311436289233302215481316236204241811208
Ընդամենը3956633369344002927045453722418290317042729939623383368257372916658